Retningslinjer for personvern

1. Generelt

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan Feel Your Horse, org. nr. 919 364 564
, samler inn, bruker, formidler og lagrer personopplysninger.

1.1 Retningslinjene for personvern gjelder når Feel Your Horse tilbyr varer og tjenester i forbindelse med kjøp og annen kontakt med Feel Your Horse, for eksempel besøk på nettsiden.

1.2 Du skal alltid føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Vi vil med disse retningslinjene for personvern vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles på en sikker måte og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

1.3 Vær oppmerksom på at retningslinjene for personvern ikke gjelder personopplysninger du oppgir til noen av våre samarbeidspartnere (for eksempel ved å klikke på en kobling til en av våre partnere i forbindelse med et tilbud). Vi tar intet ansvar for våre samarbeidspartneres behandling av personopplysninger.

2. Behandlingsansvarlig

Feel Your Horse, org nr 919 364 564, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og har med det ansvaret for at slik behandling skjer i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal besøke nettstedet vårt, kjøpe våre varer eller tjenester eller kontakte oss for informasjon, må vi samle inn og behandle dine personopplysninger.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

4.1 For deg som er kunde hos Feel Your Horse

De personopplysninger vi samler inn og behandler om deg i egenskap av å være kunde er:

  • Navn
  • Identifikasjonsnummer (personnummer og/eller kundenummer)
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Betalingsdetaljer, informasjon om valgt betalingsmåte og betalingshistorikk

 

Lagringstid: Personopplysningene dine lagres så lenge det påkrevd i henhold til gjeldende lagringstider ifølge gjeldende lovverk. For  eksempel lagres opplysninger relatert til kjøpet ditt i 7 år for å kunne oppfylle krav i regnskapsloven.

 

Vi selger ikke videre dine personopplysninger!

   
   
   
   

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

5.1 For deg som er kunde hos Feel Your Horse

Feel Your Horse behandler personopplysningene dine for ulike formål. I dette avsnittet forklarer vi hvorfor vi bruker personopplysningene dine, gir eksempler på behandlinger av disse som vi utfører for å oppfylle formålet, hvilket juridiske grunnlag vi baserer behandlingen på og hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine. Hovedsaklig behandler vi personopplysningene dine med formål om å:

Formålet med vår behandling av  opplysningene dine:

Eksempel på hvordan vi  behandler opplysningene dine for formålet:

Juridisk grunnlag som vi støtter vår behandling på:

I henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslover, eller for produktansvar og pr

oduktsikkerhet

  • Vi kan trenge å behandle personopplysningene dine for å oppfylle juridiske forpliktelser, slik som lovpålagte krav, dommer eller myndighetsavgjørelser. Kravene kan gjelde vårt produktansvar eller sikkerheten for våre produkter. I disse tilfellene kan vi trenge å fremlegge generell kommunikasjon og informasjon eller bestemt informasjon til deg om produktvarslinger eller tilbakekalling av produkter. Kravene kan også gjelde våre forpliktelser i henhold til regnskapsloven eller lov om hvitvasking.

Juridisk forpliktelse